Om meg

Jeg jobber som hørelærepedagog ved Musikkonservatoriet i Tromsø (UiT-Norges arktiske universitet), hvor jeg har arbeidet siden høsten 2011. Her underviser jeg bachelor- og masterstudenter i hørelære, samt at jeg i år har ansvaret for masterstudiet Hørelære med didaktikk og praksis. Dette ansvaret innebærer alt fra å lage timeplaner og organisere studentenes praksis til praksisveiledning og å undervise i hørelæremetodikk og -didaktikk.

Min Forsknings- og Utviklingsvirksomhet sentrerer seg rundt utvikling av digitale læringsressurser for hørelærefaget. Jeg utvikler to hørelæredidaktiske nettsteder og en app med læremateriale i emnet, i tillegg til at jeg gjør noe forskning rundt musikkstudenters holdninger til- og bruk av digitale læringsressurser i studiet. 25.oktober skal jeg presentere et av mine nettsteder, Musicificium, på en internasjonal konferanse i regi av CEMPE/ AEC på Norges Musikkhøgskole, hvilket jeg gleder meg veldig til!

Ved siden av mitt virke som hørelærepedagog, er jeg  aktiv som ensemblepedagog og dirigent i byens lokale musikkliv. Høsten 2018 skal jeg lede Tromsø byorkester med kor og solister i et operette-/ zarzuelaprosjekt, samt dirigere et sammensatt operakor som arbeider mot NOSOs Carmen-oppsetning høsten 2019. Jeg jobber som gehørpedagog for guttekoret Ishavsguttene, og kommende høst vil jeg i tillegg holde workshops i notelesing for koret Nattmål.

IMG_1809

Tromsø. Nesten på spissen av øya ligger arbeidsplassen min.

Min hørelærepedagogiske utdannelse tok jeg ved Musikkonservatoriet i Tromsø, med Niels Eskild Johansen og Hilde Blix som hovedlærere. Jeg fullførte min mastergrad i Hørelære med didaktikk og praksis våren 2012.

Bachelorutdannelsen min tok jeg ved Norges Musikkhøgskole. Våren 2004 fullførte jeg mitt studium i utøvende, klassisk saxofon. Min hovedinstrumentlærer på bachelorstudiet var John-Edward Kelly.

Jeg er levende opptatt av å formidle musikkglede, engasjement og musikals bevissthet, både i arbeidet med studenter og når jeg jobber i amatørmusikkbevegelsen. Dette ligger til grunn for de fleste av mine valg, og kommer spesielt til uttrykk i valg av undervisningsmetoder og læringsaktiviteter.