Om meg

Jeg jobber som hørelærepedagog ved Musikkonservatoriet i Tromsø (UiT-Norges arktiske universitet), hvor jeg har arbeidet siden høsten 2011. Her underviser jeg bachelor- og masterstudenter i hørelære, samt at jeg er emneansvarlig for Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis og for hørelæreundervisningen på bachelornivå. Emneansvaret innebærer blant annet å organisere undervisningen, organisere studentenes praksis, lage emneplaner og eksamenssett, lede emneevalueringer, i tillegg til undervisning i hørelære, hørelæremetodikk og -didaktikk, samt praksisveiledning.

Min Forsknings- og Utviklingsvirksomhet sentrerer seg rundt utvikling av digitale læringsressurser for hørelærefaget. Jeg utvikler to hørelæredidaktiske nettsteder med læremateriale i emnet, i tillegg til at jeg gjør noe forskning rundt musikkstudenters holdninger til- og bruk av digitale læringsressurser i studiet. Jeg er medlem av de kunstpedagogiske forskingsgruppene InOvation og MusEd. I forskningsgruppene tar vi for oss tematikk som vurderingsformer i kunstfaglig utdanning og peer learning i musikkutdannelsens ulike fag.

Ved siden av mitt virke som hørelærepedagog, er jeg  aktiv som ensemblepedagog og dirigent i byens lokale musikkliv. Jeg er engasjert som kormester for Arktisk Filharmonis prosjektbaserte operakor, dirigerer jevnlig Tromsø byorkester, og er fast dirigent for regionkorpset i Troms og nordre Nordland, et korps for ungdom mellom 14-19 år.

IMG_1809

Tromsø. Nesten på spissen av øya ligger arbeidsplassen min.

Min hørelærepedagogiske utdannelse tok jeg ved Musikkonservatoriet i Tromsø, med Niels Eskild Johansen og Hilde Blix som hovedlærere. Jeg fullførte min mastergrad i Hørelære med didaktikk og praksis våren 2012.

Bachelorutdannelsen min tok jeg ved Norges Musikkhøgskole. Våren 2004 fullførte jeg mitt studium i utøvende, klassisk saxofon. Min hovedinstrumentlærer på bachelorstudiet var John-Edward Kelly.

Jeg ønsker å formidle musikkglede og musikalsk bevissthet og sensitivitet, både i arbeidet med studenter og når jeg jobber i amatørmusikkbevegelsen. Jeg er også opptatt av systematisk utvikling av indre auditiv forestillingsevne parallellt med utviklingen av instrumentspesifikke og samspillsmessige ferdigheter, både i musikkopplæring/ musikerutdannelse og i det jevnlige arbeidet med amatørorkester, -kor og -korps. Dette ligger til grunn for mange av mine valg i yrkeslivet, og kommer spesielt til uttrykk i valg av undervisningsmetoder og læringsaktiviteter.