Om meg

Jeg jobber som hørelærepedagog ved Musikkonservatoriet i Tromsø (UiT-Norges arktiske universitet), hvor jeg har arbeidet siden høsten 2011. Her underviser jeg bachelor- og masterstudenter i hørelære, samt at jeg er emneansvarlig for Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis og for hørelæreundervisningen på bachelornivå. Emneansvaret innebærer blant annet å organisere undervisningen, organisere studentenes praksis, lage emneplaner og eksamenssett, lede emneevalueringer, i tillegg til undervisning i hørelære, hørelæremetodikk og -didaktikk, samt praksisveiledning.

Min Forsknings- og Utviklingsvirksomhet sentrerer seg rundt utvikling av digitale læringsressurser for hørelærefaget. Jeg utvikler to hørelæredidaktiske nettsteder og en app med læremateriale i emnet, i tillegg til at jeg gjør noe forskning rundt musikkstudenters holdninger til- og bruk av digitale læringsressurser i studiet.

Ved siden av mitt virke som hørelærepedagog, er jeg  aktiv som ensemblepedagog og dirigent i byens lokale musikkliv. Jeg leder med jevne mellomrom Tromsø byorkester, med hvem jeg i mars fremførte blant annet Brahms 2.symfoni. Til høsten skal jeg lede byorkesteret med kor og solister i et operagalla-prosjekt. Denne våren og høsten dirigerer jeg et sammensatt kor som arbeider mot Arktisk filharmonis oppsetning av Bizets Carmen høsten 2019, og fra januar 2020 overtar jeg som dirigent og kunstnerisk leder for regionkorpset i Troms og nordre Nordland. Jeg er ansatt som gehørpedagog for guttekoret Ishavsguttene, og jeg holder for tiden et kurs i gehørtrening og notelesing for korsangere i regi av Norsk Musikkråd.

IMG_1809

Tromsø. Nesten på spissen av øya ligger arbeidsplassen min.

Min hørelærepedagogiske utdannelse tok jeg ved Musikkonservatoriet i Tromsø, med Niels Eskild Johansen og Hilde Blix som hovedlærere. Jeg fullførte min mastergrad i Hørelære med didaktikk og praksis våren 2012.

Bachelorutdannelsen min tok jeg ved Norges Musikkhøgskole. Våren 2004 fullførte jeg mitt studium i utøvende, klassisk saxofon. Min hovedinstrumentlærer på bachelorstudiet var John-Edward Kelly.

Jeg er levende opptatt av å formidle musikkglede, engasjement og musikalsk sensitivitet og bevissthet, både i arbeidet med studenter og når jeg jobber i amatørmusikkbevegelsen. Dette ligger til grunn for de fleste av mine valg, og kommer spesielt til uttrykk i valg av undervisningsmetoder og læringsaktiviteter.