Om meg

Jeg jobber som gehørtreningspedagog ved Musikkonservatoriet i Tromsø (UiT-Norges arktiske universitet), hvor jeg har arbeidet siden høsten 2011. Her underviser jeg bachelor- og masterstudenter i hørelære, bachelorstudenter i ensembleledelse, samt at jeg er studieprogramansvarlig for Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis. Emneansvaret innebærer å organisere undervisningen på masterstudiet, organisere og følge opp studentenes praksis, lage emneplaner og eksamenssett, lede emneevalueringer, i tillegg til å undervise i hørelære, hørelæremetodikk og -didaktikk, og veilede studentene i deres undervisningspraksis. Jeg er emneansvarlig for hørelæreundervisningen og ensembleledelsesundervisningen på bachelornivå, noe som innebærer å initiere og lede det faglige planleggings-, evaluerings- og utviklingsarbeidet i emnene som gjøres sammen med mine kolleger.

Min Forsknings- og Utviklingsvirksomhet sentrerer seg for tiden rundt utvikling av digitale læringsressurser for hørelærefaget, rudt vurderingsformer i emnene jeg underviser i og rundt utvikling av ny undervisningsmetodikk. Jeg er medlem av de kunstpedagogiske forskingsgruppene InOvation og MusEd. I forskningsgruppene jobber vi med FoU-prosjekter med tematikkene vurderingsformer i kunstfaglig utdanning og peer learning i musikkutdannelsens ulike fag.

Ved siden av mitt virke som hørelærepedagog, er jeg  aktiv som ensemblepedagog og dirigent i byens lokale musikkliv. Jeg er engasjert som kormester for Arktisk Filharmonis operakor, dirigerer jevnlig Tromsø byorkester, og er fast dirigent for regionkorpset i Troms og nordre Nordland, et korps for talentfull ungdom mellom 14-19 år.

IMG_1809

Tromsø. Nesten på spissen av øya ligger arbeidsplassen min.

Min hørelærepedagogiske utdannelse tok jeg ved Musikkonservatoriet i Tromsø, med Niels Eskild Johansen og Hilde Blix som hovedlærere. Jeg fullførte min mastergrad i Hørelære med didaktikk og praksis våren 2012.

Bachelorutdannelsen min tok jeg ved Norges Musikkhøgskole. Våren 2004 fullførte jeg mitt studium i utøvende, klassisk saxofon. Min hovedinstrumentlærer på bachelorstudiet var John-Edward Kelly.

Jeg ønsker å formidle musikkglede og musikalsk bevissthet og sensitivitet, både i arbeidet med studenter og når jeg jobber i amatørmusikkbevegelsen. Jeg er også opptatt av systematisk utvikling av indre auditiv forestillingsevne parallellt med utviklingen av instrumentspesifikke og samspillsmessige ferdigheter, både i musikkopplæring/ musikerutdannelse og i det jevnlige arbeidet med amatørorkester, -kor og -korps. Dette ligger til grunn for mange av mine valg i yrkeslivet, og kommer spesielt til uttrykk i valg av undervisningsmetoder og læringsaktiviteter.