Konferansebidrag og faglige presentasjoner

Januar 2020: Tre presentasjoner/workshops á 50 minutter på hørelærekonferansen Sentiamoci a Parma 2020:

«Changing meters-let’s play!», «An approach to wholoetone tonality» og «Music by numbers- an introduction to the relative number system».

September 2019: «En masterplan»- paperpresentasjon av Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis på den skandinaviske teori- og gehørpedagogiske konferansen «Current trend in music theory pedagogy» i Oslo/ Norges Musikkhøgskole.

Mai 2019: Pecha Kucha-presentasjon av mitt faglige utviklingsprosjekt Digitale løsninger på didaktisk-metodiske utfordringer i hørelæreundervisning på UiTs Fyrtårnkonferanse. Power point pecha Kucha

Januar 2019: Presentasjon av nettstedet Musicificium på konferansen «Sentiamoci a Parma 2019» i Parma, Italia. Deltakelse på konferansen finansiert gjennom programmet «Erasmus mobility training».

Desember 2018: Presentasjon av nettstedet Musicificium for kollegiet på Musikkonservatoriet i Tromsø, seminar i Stockholm.

Oktober 2018: Presentasjon av nettstedet Musicificium på AEC og CEMPEs konferanse Maria på Cempe«Becoming musicians: student involvement and teacher collaboration in higher music education».

Oktober 2017: Hovedansvarlig for planlegging, organisering og gjennomføring av konferanse for skandinaviske hørelærepedagoger i høyere utdanning, Tromsø 5.og 6.oktober 2017. Vedlagt fins programmet jeg lagde, samt min tekst om konferansen som ble publisert i Fou-tidsskriftet Podium.

September 2017: Workshop «Notekyndighet-med gehøret i behold» for ansatte ved Bærum kommunale musikk- og kulturskole. Workshopen besto av et foredrag og praktisk demonstrasjon av metodikk og øvelser. Invitert av ledelsen ved kulturskolen.

Mai 2017: Presentasjon av mitt pilotarbeid i Canvas, UiTs nye LMS. Presentasjonen ble holdt for kollegiet ved det Kunstfaglige fakultet, UiT, ved en workshop i regi av RESULT/UiT.

Mai 2017: Presentasjon av UiTs nye læringsplattform, Canvas, for kollegaer ved Musikkonservatoriet i Tromsø

Mai 2017: Invitert deltaker i paneldebatt om emnet Hørelære-sjangerblandet eller sjangerdelt? Invitert av ledelsen ved UiT, Musikkonservatoriet i Tromsø i anledning nasjonalt møte i Råd for utøvende musikkutdannings (RUMs) plattform for musikk i de rytmiske sjangrene.

April 2017: Innlegg om utarbeidelse av semesterplaner for kollegiet ved UiT, Musikkonservatoriet ved fagdager på Musikkonservatoriet.

Mars 2017: Presentasjon av paperet Digital learning resources in higher music education NNMPF-konferanse i Gøteborg. Presentasjonen var en del av et symposium som omhandlet kritisk pedagogikk i kunstfagsdidaktikk.

August 2016: Invitert deltaker i paneldebatt om øving. Invitert av CEMPE/NMH i samarbeid med Musikkonservatoriet i Tromsø.

Mai 2016: Presentasjon av FoU-prosjektet “Harmoniske vendinger” på konferansen HEARUP (Nordisk konferanse for hørelærepedagoger i høyere utdanning) i Gøteborg.

Oktober 2015: Presentasjon av digitale FoU-prosjekter på kurset «Bruk av digital teknologi blant lærere i høyere utdanning» , Tromsø

 

17155886_1889642551310253_1759523989087924545_n

Fra NNMPF-konferansen 2017