Verv

Komitearbeid

Skoleåret 2018/2019: Medlem i arbeidsgruppen for utarbeidelse av ny studieportefølje for UiT-Musikkonservatoriet.

Skoleåret 2018/2019: Medlem i programstyret ved UiT-Musikkonservatoriet (vara)

Skoleåret 2017/2018: Prosjektgruppen for ny læringsplattform, Canvas: Vara for leder Bjarne Isaksen.

Februar 2015-2018: Medlem opptakskomité ved UiT, Musikkonservatoriet.

Juni 2015: Medlem i intervjukomité i forbindelse med ansettelse av dirigentstipendiat ved UiT, Musikkonservatoriet.

 

Tillitsverv

Fra januar 2019: Medlem i styret for Solligrenda huseierforening

Skoleårene 2018-2020: Medlem FAU Reinen barnehage

Skoleåret 2018-2020: Medlem FAU Reinen skole

Skoleåret 2013/2014 og 2014/2015: Nestleder FAU Reinen barnehage

Skoleåret 2002/2003: Studentrepresentant Norges Musikkhøgskole, samt                                                              kasserer i studentrådet.