Referanser

 

Bandura, Alfred (2002): Self-efficacy in Changing Societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Bengtsson, Ingmar (1979): Gehør. I Cappelens musikkleksikon, bind 3. Oslo: Cappelen.

Bjarke, Inge (2009): Snapshot – lærebog i prima vista spil. Faaborg: MuFo.

Bjørndal, Bjarne og Lieberg, Sigmund (1978): Nye veier i didaktikken. Oslo: Aschehoug.

Blix, Hilde og Bergby, Anne Katrine (2007): Øre for musikk. Oslo: Unipub.

Dale, Erling Lars (red.)  (2001): Om utdanning: Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Fossland, Trine (2015): Digitale læringsformer i høyere utdanning. Oslo: Universitetsforlaget.

Giroux, Henry (2011): On Critical Pedagogy. New York: Bloomsbury Academic.

Hanken, Ingrid Maria og Johansen, Geir (1998): Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Imsen, Gunn (1998/2003): Elevens verden. Oslo: Universitetsforlaget.

Imsen, Gunn (2005): Elevens verden. Oslo: Universitetsforlaget.

Johansen, Nils- Eskild (2006): Med på notene. Oslo: Norsk musikkforlag.

Johansen, Nils- Eskild (1996): HørelæreMelodilesing. Oslo: Norsk musikkforlag.

Karpinski, Gary (2000): Aural Skills Acquisition – The Development of Listening, Reading and Performing Skills in College-Level Musicians. New York: Oxford University Press.

Kreber, Carolin (2013): Authenticity in and Through Teaching in Higher Education: The Transformative Potential of the Scholarship of Teaching. London: Routledge.

Lehmann, Andreas; Sloboda, John; Woody, Robert (2007): Psychology for Musicians –understanding and acquiring the skills. New York: Oxford University Press.

Reitan, Inger Elise (2006): Gehørtrening- i praksis. Hva sier fagplanen og hva opplever studentene? Oslo: Unipub AS

Shetelig, Gro (2000): Hører du? Oslo: Gyldendal undervisning.

Store norske leksikon (2009, 14. februar): Reformpedagogikk. Hentet 15. juli 2017 fra https://snl.no/reformpedagogikk.

Stray, Janicke og Wittek, Line (red.) (2014): Pedagogikk-en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm.

Tiller, Tom (1989): Erfaringslæring: en utfordring i kompetanseoppbygging. Oslo: Ledelse i skolen, hefte nr. 12.

Tollefsen, Maria Medby (2012): Jeg tror at de som gjør det godt til eksamen i hørelære er godt rustet til å gå ut og jobbe med musikk. Masteroppgave. Trosmø: Munin, UiT.

Tollefsen, Maria Medby (2017): Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning. Juni 2017: Upubl.

%d bloggere liker dette: