Hørelæreundervisning

På denne siden redegjør jeg for mine tanker omkring målene med hørelæreundervisning i høyere musikkutdanning, og jeg reflekterer rundt fagets plass i musikkutdanningene. Jeg beskriver deretter metoder som er sentrale i min undervisning, samt gir eksempler på læringsaktiviteter jeg bruker mye.