Om gehørtreningsundervisning

I dette kapitlet redegjøres det for mitt syn på gehørtrening i høyere musikkutdanning. Fagets rolle i høyere musikkutdanning, dets formål og viktigste fagmål står sentralt i redegjørelsen. Kapitlet inneholder også en beskrivelse av gehørtreningsfaget på Musikkonservatoriet i Tromsø, med fokus på organisering, oppbygning og innhold. Som emneansvarlig påvirker jeg disse aspektene ved gehørtreningsundervisningen, og de gjenspeiler dermed mitt syn på emnet. I kapitlet foreligger også en beskrivelse av mye brukte metoder i egen undervisning, samt eksempler på læringsaktiviteter og undervisningsopplegg fra undervisningen. Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis er beskrevet i et eget delkapittel, med særlig fokus på de emnene jeg underviser. 

%d bloggere liker dette: