Studentevaluering

Skjermbilde studentevaluering fin2.png

Vi som underviser hørelære ved UiT gjennomfører med jevne mellomrom studentevalueringer av emnet. Skjemaet i illustrasjonen ovenfor blir som regel benyttet i evalueringen fra bachelorstudentene, mens vi gjør evalueringen med masterstudentene muntlig. Studentevalueringene er mitt viktigste verktøy for å forbedre undervisningen, og tilbakemeldingene som kommer ut av disse tas med største alvor.

I evalueringen av emnet vil det være relevant å spørre seg om studentene svarer ærlig, eller om de svarer det de tror at jeg som lærer ønsker å høre. For å gjøre det enklere for studentene å påpeke sider av undervisningen de er misfornøyd med, vil det kunne være en fordel med anonyme besvarelser. Det er utfordrende å få til full anonymitet slik som systemet for tilbakemelding er i dag. Studentkullene er relativt små, og vi som lærere kjenner studentene godt. Dersom studentenen skriver besvarelsen for hånd, vil den fremstå som lite anonym. Sendes den digitalt, får vi oppgitt epostadressen til studenten. Den nye læriningsplattformen Canvas, som tas i bruk fra august, har systemer for anonyme innleveringer av studentevalueringer, og det vil forhåpentligvis løse dette problemet.

 

 

%d bloggere liker dette: