Undervisningsfilosofi

Valgene jeg tar som lærer er forankret i mitt syn på hva kunnskap og læring er. Mitt pedagogiske ståsted gjenspeiles i alt fra måten jeg kommuniserer med studentene på, undervisningsoppleggene mine, valg av læremateriale, fagspesifikke metoder og læringsaktiviteter, til selve organiseringen av undervisningsrommet.

I dette kapitlet redegjør jeg for mitt kunnskaps- og læringssyn gjennom å beskrive læringsteorier, pedagogiske prinsipper og begreper som står sentralt i min undervisning. Jeg viser gjennom konkrete eksempler hvordan disse gjør seg gjeldende i undervisningen min. 

Kapitlet inneholder også en beretning om min egen pedagogiske historie.

%d bloggere liker dette: