Eksaminering og sensur

Eksaminering

Bachelorstudentene ved Musikkonservatoriet i Tromsø har gehørtreningseksamen etter første semester og etter fjerde semester. Begge eksamener består av en skriftlig del og en praktisk/muntlig-del. I ensembleledelsesemnet har studentene semesterprøve til jul og eksamen ved skoleårets slutt. Begge prøvene er praktiske prøver. Eksaminering av egne studenter i disse emnene inngår som en naturlig del av stillingen min.

Som emneansvarlig er det mitt ansvar å lede arbeidet med å revidere/fornye/utforme eksamenene i emnet. Skoleåret 2019/2020 gjorde gehørtreningskollegiet en større revisjon av gehørtreningseksamenen etter fjerde semester, der vi lagde nye oppgavesett og endret på deler av selve eksamensformen. Dette arbeidet beskrives nærmere i kapitlet om FoU-arbeid.

Sensur

Jeg fungerer som intern sensor på masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis i emner jeg ikke selv underviser, slik som estetikk og musikkteoretiske emner. Tidligere har jeg også vært intern sensor i ensembleledelse.

Ekstern sensur er en sjeldenhet, da få undervisningsinstitusjoner har ekstern sensor i gehørtrening. Våren 2019 var jeg sensor på Norges Musikkhøgskole i masterstudiet i anvendt musikkteori, og sensurerte for første gang masteroppgaver.

%d bloggere liker dette: