Undervisning og faglig ledelse

Stillingen som universitetslektor ved Musikkonservatoriet i Tromsø har jeg innehatt siden 2011, og er et arbeid og et arbeidssted jeg er svært glad i. I det følgende beskrives mine arbeidsoppgaver innen undervisning og faglig ledelse.

Gehørtreningsundervisning av bachelorstudenter i musikkutøving- og musikkpedagogikk.

Ved Musikkonservatoriet i Tromsø tilbys bachelorstudentene undervisning i gehørtrening 2X45 minutter i uken de tre første studieårene. Hvert studentkull er delt inn i tre gehørtreningsgrupper, hvor faglig nivå ved studiestart er det primære inndelingskriteriet. Jeg underviser to av tre grupper på hvert årskull.

Jeg er emneansvarlig for gehørtreningsundervisningen på bachelornivå, noe som innebærer faglig ledelse i form av semesterplanlegging, eksamensplanlegging, eksamensrevisjon og koordinering med andre gehørtreningslærere.

Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis

Siden 2015 har jeg vært involvert i Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis. Her underviser jeg i emnet egne ferdigheter og metodikk, samt i praksisemnet. I sistnevnte veileder jeg studentene i planlegging og evaluering av undervisning.De siste to årene har jeg også ledet masterstudiet, i tett samarbeid med mine kolleger Hilde Blix og Gro Shetelig. Studieprogramledelsen innebærer blant annet organisering og gjennomføring av opptaksprøver og eksamener, koordinering og planlegging av faglig samarbeid rundt studiet, utforming av timeplaner for undervisningssamlingene, samt å være studentenes kontaktperson gjennom studieforløpet.

Ensembleledelsesundervisning

Fra høsten 2020 underviser jeg i ensembleledelse på bachelorutdanningen. Undervisningen gis i form av et grunnleggende kurs for alle andreårsstudenter på høstsemesteret. På vårhalvåret kan andreårsstudentene velge ensembleledelse for kor, storband eller korps/orkester. Jeg underviser de studentene som velger korps/orkester. Jeg er også emneansvarlig for emnet.

Seksjonsledelse

Fra høsten 2020 leder jeg seksjonen for pedagogiske og teoretiske fag ved Musikkonservatoriet. Seksjonsledelsen innebærer planlegging og koordinering av undervisning, eksaminering og studentevaluering sammen med medlemmene i seksjonen, å skape en arena for utveksling og presentasjon av FoU-arbeid, samt å delta i konservatoriets programstyre.

%d bloggere liker dette: