På øret

Innledning

Skjermbilde På øret2

I det følgende vil jeg presentere mitt pedagogiske utviklingsarbeid På Øret.

På øret er et pågående utviklingsarbeid som jeg produserer i samarbeid med min kollega Hilde Blix. Bakgrunnen for arbeidet er at vi ønsker å stimulere ensemblepedagoger til å integrere gehørfremmende aktiviteter i ensembleundervisningen. Gjennom å lage en idébank med øvelser, leker og musikk som egner seg for gehørspill, håper vi å kunne gi inspirasjon og lyst til å jobbe regelmessig med gehørutvikling i ensemblet. Vi ønsker å formidle viktigheten av systematisk arbeid med gehør i ensembleundervisningen, og ikke minst at gehørarbeid kan være gøy!

Målgruppe

Idebanken henvender seg til alle som underviser i ensemblespill, enten det er i korps, kor, orkester eller andre sammenhenger. Amatørmusikklivet består av både faglærte og ufaglærte ensemblepedagoger, og vi vil gjerne at materialet skal kunne brukes av alle. Vi sikter derfor mot å utforme idébanken på en slik måte at høyere musikkutdanning ikke er et krav for å kunne bruke materialet.

Publikasjonsform

Vi har valgt å lage På Øret i bloggformat. Bloggformatet gjør det enkelt å spre informasjonen hver gang vi legger ut noe nytt, blant annet via sosiale media. Det gir også rom for at brukere kan kommentere og dele sine erfaringer med materialet.

Aktivitetene i bloggen demonstreres gjennom korte videoer, spilt inn med studenter ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Hver aktivitet beskrives også med tekst. I aktiviteter der materiale som rytmekort eller lignende behøves, ligger det nødvendige materialet vedlagt, og kan lastes ned vederlagsfritt.

Gehørutvikling-hva menes med det?

Ingmar Bengtsson definerer musikalsk gehør som ”evnen til med det blotte øre å kunne oppfatte korrekt en bestemt musikalsk struktur (en melodi, et rytmemønster, en akkordrekke, med mer), og så å kunne fremlegge dette konkret” (Bengtsson, 1979:62 i Tollefsen, 2012).Jeg vil supplere Bengssons definisjon ved å legge til at musikalsk gehør også handler om å kunne forestille seg musikalske forløp innenat, og at gehørtrening dermed både handler om å utvikle kjennskap til musikalske strukturer og om å styrke den indre forestillingsevnen av musikk.

Det musikalske gehøret utvikles blant annet ved systematisk trening i-, og begrepssetting på ulike musikalske mønstre og elementer, som rytme, melodi, harmonikk og intervaller. I starten kan slik trening gå ut på å lytte etter grunntonen i en sang, lytte etter sangens melodiske kurve, bli fortrolig med begrep som puls og tunge/lette taktslag, eller å kunne gjenkjenne enkle taktarter. Treningen tar siden for seg mer komplekse musikalske strukturer.

En forutsetning for gehørutvikling er evnen til bevisst lytting. Aktivitetene i På øret er utformet med tanke på utvikling av blant annet lytteevne, evne til å forestille seg notebilder innenat, evne til gehørspill og taktarts- og periodefølelse.

Status og framdriftsplan

Målet med bloggen var å jevnlig legge ut øvelser og gehørspillsmateriale, og også få ensemblepedagoger til å bidra med øvelser og gehørspillslåter de kjenner til. Utviklingsarbeidet står for øyeblikket i ro, i mangel på tid til å utvikle det videre. Mitt håp er at vi skal ta fatt på arbeidet igjen i løpet av høsten 2017.

%d bloggere liker dette: