Arbeid

Fra 2022: Gjestelærer ved Musikkonservatoriet i Parma i forbindelse med opprettelsen av deres masterstudium i gehørdidaktikk.

August 2012-: Universitetslektor i hørelære. 100% stilling. UiT-Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet. Fra høst 2019: Emneansvarlig for gehøremnene på bachelornivå og vikarierende studieprogramleder for Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis (tom vår 2020). Fra høst 2020: Emneansvarlig i emsembleledelse og seksjonsleder for pedagogiske og teoretiske emner, i tillegg til emneansvarlig for gehøremnene. Fra høst 2022 emneansvarlig for masteremnet Hørelære med didaktikk og praksis, 30sp. Fra juni 2023: Studieprogramleder bachelor.

August 2020-august 2022: Kormester for Arktisk Filharmonis prosjektbaserte operakor (engasjement).

Januar 2020-juni 2023: Dirigent og kunstnerisk leder for regionkorpset i Troms og nordre Nordland (TONN).

August 2010-: Dirigent og musikalsk leder for Tromsø byorkester. Fra 2015 kun på prosjektbasis, med ca to prosjekter pr år.

Høst 2004-: Utstrakt freelancevirksomhet som dirigent, ensemblepedagog og kursholder for diverse orkestere, kor og korps i Nord-Norge, samt for Norsk Musikkråd Nord-Norge. Deriblant kursserien «gehørtrening og notelesing for korsangere» vårsemesteret 2019 i regi av Norsk Musikkråd.

Tidligere arbeidsforhold

Januar 2016-desember 2019: Hørelærepedagog for koret Ishavsguttene.

Februar 2017: Jurymedlem i solistkonkurranse, samarbeid mellom Musikkonservatoriet i Tromsø og Tromsø byorkester.

November 2016: Jurymedlem i Ungdommens Musikkmesterskap (regionsfinale).

Oktober 2015: Dommer i Nord-Norsk Mesterskap for korps, arrangert av Norges Musikkorps Forbund.

August 2011- juni 2012: Timelærer i hørelære ved UiT -Musikkonservatoriet.

August 2004- juni 2012: Saxofonpedagog ved kulturskolen i Tromsø. De første
årene var jeg også lærer på kulturskolens tilbud for 4-6-åringer, «kukturlek- og verksted», samt aspirant- og juniorkorpsinstruktør for Folkeskolens musikkorps (ansatt gjennom kulturskolen). Jeg var ansatt i ca 60% stilling de første årene, men etterhvert trappet jeg ned for å få plass til annet arbeid. De siste årene var jeg ansatt kun i 16, 2% stilling, og da besto arbeidet kun av å undervise saxofon.

August 2007- juli 2010: Dirigent for Skittenelv musikkorps. Ca 25% stilling.

August 2006- juli 2010: Dirigent og musikalsk leder for Tromsø Orkesterforenings janitsjarkorps. 38% stilling.

Somrene 2003-2010: Lærer ved Norges Musikkorps Forbunds årlige sommermusikkskoler, først i Oslo krets, deretter i Troms/Nordre Nordland krets. Underviste i saxofon, hørelære, musikkteori, direksjon og kammermusikk.

Januar 2006- juni 2006: Dirigent/musikalsk leder for Tromsø Byorkester. Vikariat.

August 2003- juni 2004: aspirant- og juniorkorpsinstruktør og saxofoninstruktør for Manglerud- og Høyenhall skoles musikkorps.

August 2001- juni 2003: Dirigent for Snarøya Skoles musikkorps.

Attester ligger i vedlegg (passordbeskyttet).

Arbeidserfaring i andre fagfelt

Juli 2017- desember 2018: Gruppetreningsinstruktør ved Exolo treningssenter.

Våren 2011-Høsten 2014: Gruppetreningsinstruktør ved Sats Langnes.

Våren 2010-våren 2011: Gruppetreningsinstruktør ved Exolo treningssenter.

Høsten 2006-våren 2010: Gruppetreningsinstruktør ved Sats Langnes.

Høsten 1997-sommeren 2004: Servitør ved Skiphelle jurs- og feriested, deltid.

%d bloggere liker dette: