Publikasjoner

Nettsteder og digitale kurs

Trykte publikasjoner

 • Digitalt grunnkurs i musikkteori og gehør (2022), artikkel i Podium 2023.
 • Podium 2022: Kunsten å endre (red) (2023)
 • Sharing the podium I MUSed (2022), artikkel skrevet sammen med Michael Strobelt.
 • Antologien MUSed (red) med Ch.Thingelstad (2022).

 • «Takt og tone, tone og takt» (Podium 2020). Om arbeidet med å utarbeide nye eksamener i Lytting og gehør ved Musikkonservatoriet i Tromsø.

 • ”Læringsressurser på nett som pedagogiske verktøy” (Podium 2016).

 • “I skjønn harmoni” (Podium 2015). Artikkelen beskriver mitt pedagogiske utviklingsarbeid Harmoniske vendinger slik som prosjektet var i 2015. Prosjektet har endret seg siden dengang, artikkelen er derfor ikke representativ for utviklingsarbeidet slik det fremstår nå.

 • “Hørelære, et mangeartet fag” (Podium 2013). Artikkelen baserer seg på funn fra masteroppgaven min, og er den eneste av artiklene som ikke berører temaet digitale læringsressurser. Denne artikkelen var det første jeg skrev som ansatt ved Musikkonservatoriet.

 • «Jeg tror at de som gjør det godt til eksamen i hørelære er godt rustet til å gå ut og jobbe med musikk»- en kartlegging av hørelæreundervisning i høyere musikkutdanning. Masteroppgave ved UiT-Norges arktiske universitet, 2012. Masteroppgave Maria 2012

Konferansebidrag og presentasjoner

 • Februar 2023: «Opptaksprøven i teori og gehør til høyere musikkutdanning – et prosjekt i fire faser». Konferansepresentasjon med påfølgende plenumsdebatt på Skandinavisk gheørpedagogisk konferanse, Stavanger. Med Esa Lilja.

 • Februar 2023: «Digitalt grunnkurs i teori og gehør – prosess og produkt». Konferansepresentasjon på Skandinavisk gheørpedagogisk konferanse, Stavanger.

 • Desember 2022: «Sharing the Podium». Konferansepresentasjon på UiTs utdannigskonferanse, Tromsø. Med Michael Strobelt.

 • April 2022: To presentasjoner/ workshops á 60 min. på konferansen «Sentiamoci a Parma 2022″: Polyrhythmes – a top-down approach» og «Score reading with transposing instruments and various clefs».
 • November 2021: Partituret- dirigentens beste venn! Foredrag for NMF Nord-Norges dirigentnettverk. Online foredrag.
 • November 2021: Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning- med 2021-tall (med Hilde Blix). På Skandinavisk gheørpedagogisk konferanse, Tromsø.
 • Desember 2020: Pecha kucha-presentasjon av FoU-prosjektet Sharing the podium på fagdag med forskningsgruppen MusEd.
 • Januar 2020: Tre presentasjoner/workshops á 50 minutter på hørelærekonferansen Sentiamoci a Parma 2020: «Changing meters-let’s play!», «An approach to wholoetone tonality» og «Music by numbers- an introduction to the Scandinavian number methodology».

 • September 2019: «En masterplan»- paperpresentasjon av Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis på den skandinaviske teori- og gehørpedagogiske konferansen «Current trend in music theory pedagogy» i Oslo/ Norges Musikkhøgskole.

 • Mai 2019: Pecha Kucha-presentasjon av mitt faglige utviklingsprosjekt Digitale løsninger på didaktisk-metodiske utfordringer i hørelæreundervisning på UiTs Fyrtårnkonferanse. 
 • Januar 2019: Presentasjon av nettstedet Musicificium på konferansen «Sentiamoci a Parma 2019″ i Parma, Italia. Deltakelse på konferansen gjennom programmet «Erasmus mobility training».

 • Desember 2018: Presentasjon av nettstedet Musicificium for kollegiet på Musikkonservatoriet i Tromsø, seminar i Stockholm.

 • Oktober 2018: Presentasjon av nettstedet Musicificium på AEC og CEMPEs konferanse «Becoming musicians: student involvement and teacher collaboration in higher music education».

 • Presentasjon av demoversjon av appen Harmoniske vendinger og nettstedet Musicificium (Nordisk konferanse for hørelærepedagoger i høyere utdanning, Tromsø, oktober 2017). Presentasjonen ble holdt sammen medutvikler Stein Medby fra MuApps. Jeg var hovedansvarlig for planlegging, organisering og gjennomføring av konferansen.
 • September 2017: Workshop «Notekyndighet-med gehøret i behold» for ansatte ved Bærum kommunale musikk- og kulturskole. Workshopen besto av et foredrag og praktisk demonstrasjon av metodikk og øvelser. Invitert av ledelsen ved kulturskolen.
 • Mai 2017: Presentasjon av mitt pilotarbeid i Canvas, UiTs nye LMS. Presentasjonen ble holdt for kollegiet ved det Kunstfaglige fakultet, UiT, ved en workshop i regi av RESULT/UiT.
 • Mai 2017: Presentasjon av UiTs nye læringsplattform, Canvas, for kollegaer ved Musikkonservatoriet i Tromsø
 • Mai 2017: Invitert deltaker i paneldebatt om emnet Hørelære-sjangerblandet eller sjangerdelt? Invitert av ledelsen ved Musikkonservatoriet i Tromsø i anledning nasjonalt møte i Råd for utøvende musikkutdannings (RUMs) plattform for musikk i de rytmiske sjangrene.
 • April 2017: Foredrag om utarbeidelse av semesterplaner for kollegiet ved UiT, Musikkonservatoriet på fagdager på Musikkonservatoriet.
 • Digital learning resources in higher music education : Paperpresentasjon på NNMPF-konferanse, Gøteborg, mars 2017. Gjennom paperet belyses problemstillinger knyttet til bruk av digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning, sett i et kritisk-pedagogisk perspektiv.
 • August 2016: Invitert deltaker i paneldebatt om øving. Invitert av CEMPE/NMH i samarbeid med Musikkonservatoriet i Tromsø.

 • Presentasjon av FoU-prosjektet“Harmoniske vendinger” (Nordisk konferanse for hørelærepedagoger i høyere utdanning(HEARUP), Gøteborg, mai 2016). På konferansen presenterte jeg de pedagogiske prinsippene lærestoffet bygger på, samt oppbygningen av appen Harmoniske vendinger.

 • Oktober 2015: Presentasjon av digitale FoU-prosjekter på kurset «Bruk av digital teknologi blant lærere i høyere utdanning» , Tromsø

%d bloggere liker dette: