Publikasjoner

Fou-arbeid

På denne siden følger en oversikt over mine publikasjoner i form av nettsteder, apper, artikler, papere og konferansebidrag. Som det kan sees av listen under, er mye av mitt pedagogiske utviklingsarbeid sentrert rundt utvikling av digitale læringsressurser for hørelærefaget. Det har i den forbindelse føltes nødvendig for meg å få kunnskap om hvordan dagens musikkstudenter benytter digitale læringsressurser i utdannelsen sin, og om hvilke muligheter og hvilke problematiske sider digitale læringsressurser medfører. Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning kan dermed sees på som en rød tråd i de fleste publikasjonene mine, både i form av pedagogiske utviklingsarbeid og i form av artikler som omhandler digitale læringsressurser og musikkstudenters bruk av disse.

Nettsteder og apper

På denne siden gis kun en oversikt over nettstedene og appene jeg arbeider med. Les mer om dette på siden Pedagogiske utviklingsarbeid

Artikler

 • «Takt og tone, tone og takt» (Poduium 2020). Om arbeidet med å utarbeide nye eksamener i Lytting og gehør ved Musikkonservatoriet i Tromsø
 • Om hørelærepedagogisk konferanse i Tromsø 2017 og det skandinaviske hørelærepedagogiske nettverket (Podium 2017).
 • “Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning” (medforfatter: Hilde Blix. Publisert i nivå 1-tidsskriftet Jased 3.7.18). Artikkelen er et bidrag til en antologi om kritisk pedagogikk i kunstfagsdidaktikk. Antologien skrives av forskningsgruppen for kunstfagsdidaktikk ved Musikkonservatoriet i Tromsø, InOvation.
 • ”Læringsressurser på nett som pedagogiske verktøy” (Podium 2016).
 • “I skjønn harmoni” (Podium 2015). Artikkelen beskriver mitt pedagogiske utviklingsarbeid Harmoniske vendinger slik som prosjektet var i 2015. Prosjektet har endret seg siden dengang, artikkelen er derfor ikke representativ for utviklingsarbeidet slik det fremstår nå.
 • “Hørelære, et mangeartet fag” (Podium 2013). Artikkelen baserer seg på funn fra masteroppgaven min, og er den eneste av artiklene som ikke berører temaet digitale læringsressurser. Denne artikkelen var det første jeg skrev som ansatt ved Musikkonservatoriet.
 • «Jeg tror at de som gjør det godt til eksamen i hørelære er godt rustet til å gå ut og jobbe med musikk»- en kartlegging av hørelæreundervisning i høyere musikkutdanning. Masteroppgave ved UiT-Norges arktiske universitet, 2012. Masteroppgave Maria 2012

Konferansebidrag

 • Januar 2020: Tre presentasjoner/workshops á 50 minutter på hørelærekonferansen Sentiamoci a Parma 2020: «Changing meters-let’s play!», «An approach to wholoetone tonality» og «Music by numbers- an introduction to the Scandinavian number methodology».
 • September 2019: «En masterplan»- paperpresentasjon av Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis på den skandinaviske teori- og gehørpedagogiske konferansen «Current trend in music theory pedagogy» i Oslo/ Norges Musikkhøgskole.
 • Mai 2019: Pecha Kucha-presentasjon av mitt faglige utviklingsprosjekt Digitale løsninger på didaktisk-metodiske utfordringer i hørelæreundervisning på UiTs Fyrtårnkonferanse. Power point pecha Kucha
 • Januar 2019: Presentasjon av nettstedet Musicificium på konferansen «Sentiamoci a Parma 2019″ i Parma, Italia. Deltakelse på konferansen gjennom programmet «Erasmus mobility training».
 • Desember 2018: Presentasjon av nettstedet Musicificium for kollegiet på Musikkonservatoriet i Tromsø, seminar i Stockholm.
 • Oktober 2018: Presentasjon av nettstedet Musicificium på AEC og CEMPEs konferanse «Becoming musicians: student involvement and teacher collaboration in higher music education».
 • Presentasjon av demoversjon av appen Harmoniske vendinger og nettstedet Musicificium (Nordisk konferanse for hørelærepedagoger i høyere utdanning, Tromsø, oktober 2017). Presentasjonen ble holdt sammen medutvikler Stein Medby fra MuApps. Jeg var hovedansvarlig for planlegging, organisering og gjennomføring av konferansen. Vedlagt fins programmet jeg lagde, samt min tekst om konferansen som ble publisert i Fou-tidsskriftet Podium.
 • Digital learning resources in higher music education (paper til NNMPF-konferansen
  i Gøteborg mars 2017). Gjennom paperet belyses problemstillinger knyttet til bruk av digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning, sett i et kritisk-pedagogisk perspektiv.
 • Presentasjon av FoU-prosjektet“Harmoniske vendinger” (Nordisk konferanse for hørelærepedagoger i høyere utdanning(HEARUP), Gøteborg, mai 2016). På konferansen presenterte jeg de pedagogiske prinsippene lærestoffet bygger på, samt oppbygningen av appen Harmoniske vendinger.