Introduksjon

18870905_10158608062805062_1137235536_n

Maria Medby Tollefsen er gehørtreningspedagog og dirigent. Opprinnelig er jeg fra Bærum, men jeg har vært bosatt i Tromsø siden 2004.

Jeg arbeider som universitetslektor ved UiT- Musikkonservatoriet, hvor jeg underviser  i gehørtrening og ensembleledelse. Jeg er også aktiv som ensemblepedagog og dirigent i Tromsøs musikkliv. For tiden har jeg et engasjement som kormester for Arktisk Filharmonis operakor, samt som dirigent for TONN-regionkorpset i Troms og nordre Nordland. Jeg jobber jevnlig med Tromsø byorkester, og på prosjektbasis med andre ensembler.

Min hørelærepedagogiske utdannelse tok jeg ved Musikkonservatoriet i Tromsø, med Niels Eskild Johansen og Hilde Blix som hovedlærere. Jeg fullførte min mastergrad i Hørelære med didaktikk og praksis våren 2012.

Bachelorutdannelsen min tok jeg ved Norges Musikkhøgskole. Våren 2004 fullførte jeg mitt studium i utøvende, klassisk saxofon. Min hovedinstrumentlærer på bachelorstudiet var John-Edward Kelly.

Jeg ønsker å formidle musikkglede og musikalsk bevissthet og sensitivitet, både i arbeidet med studenter og når jeg jobber i amatørmusikkbevegelsen. Jeg er også opptatt av systematisk utvikling av indre auditiv forestillingsevne parallellt med utviklingen av instrumentspesifikke og samspillsmessige ferdigheter, både i musikkopplæring/ musikerutdannelse og i det jevnlige arbeidet med amatørorkester, -kor og -korps. Dette ligger til grunn for mange av mine valg i yrkeslivet, og kommer spesielt til uttrykk i valg av undervisningsmetoder og læringsaktiviteter.

%d bloggere liker dette: