Stipend og prosjektmidler

17155886_1889642551310253_1759523989087924545_nSkoleårene 2019-2021: Utviklingsmidler fra UiT-Norges arktiske universitet, program for undervisningskvalitet til videreføring av prosjektet «Harmoniske vendinger». Stipendbeløp kr 180 000.

Skoleåret 2017-18: Vikarstipend fra UiT, Musikkonservatoriet til frikjøp fra undervisning for å muliggjøre prosjektet «Digitale løsninger på hørelæredidaktiske utfordringer».

Skoleåret 2017-18: Innovasjonsmidler fra CEMPE (NMH) til arbeid med appen Musicificium. Stipendbeløp kr 50 000.

Skoleåret 2016-17: Utviklingsmidler fra UiT-Norges arktiske universitet, program for undervisningskvalitet til prosjektet «Digitale løsninger på hørelæredidaktiske utfordringer». Stipendbeløp kr 100 000.

 

Tildelingsbrev ligger i vedlegg (passordbeskyttet).